Δρομολόγιο: Wien - Chania

Ημέρα της εβδομάδας από/έως Αριθμός πτήσης Αναχώρηση Άφιξη Μέσω
Wed 24. Jun. 2020 - 21. Oct. 2020 OS9005 12:35 16:00
Fri 26. Jun. 2020 - 04. Sep. 2020 OS9005 12:20 15:45
Sat 27. Jun. 2020 - 24. Oct. 2020 OS9137 12:00 15:25
Sat 27. Jun. 2020 - 26. Sep. 2020 OS9139 06:15 09:40
Wed 28. Oct. 2020 - 28. Oct. 2020 OS9005 12:30 16:00
Sat 31. Oct. 2020 - 31. Oct. 2020 OS9137 11:55 15:25

Δρομολόγιο: Chania - Wien

Ημέρα της εβδομάδας από/έως Αριθμός πτήσης Αναχώρηση Άφιξη Μέσω
Wed 24. Jun. 2020 - 28. Oct. 2020 OS9006 16:50 18:25
Fri 26. Jun. 2020 - 04. Sep. 2020 OS9006 16:35 18:10
Sat 27. Jun. 2020 - 24. Oct. 2020 OS9138 16:10 17:45
Sat 27. Jun. 2020 - 26. Sep. 2020 OS9140 10:25 12:00
Sat 31. Oct. 2020 - 31. Oct. 2020 OS9138 16:15 17:45