Όροι μεταφοράς

Ισχύουν οι Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.Γενικοί όροι μεταφοράς της Austrian Airlines AG

Για εισιτήρια που έχουν κρατηθεί σε Business Class (σειρά αριθμών πτήσης OS 4000-4999 και 9000-9999), ισχύουν οι Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.Γενικοί Όροι Μεταφοράς της Austrian Airlines AG .

Οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις ισχύουν για τους πελάτες με επιβεβαιώσεις κράτησης και τιμολόγια που εκδίδονται από την Austrian Holidays (ισχύει για κρατήσεις με αριθμητικό 9ψήφιο αριθμό κράτησης), οι οποίες υπερισχύουν των Γενικών Όρων Μεταφοράς σε περίπτωση αντίφασης:

Επιβεβαίωση κράτησης

Κατά την κράτηση, ο ταξιδιώτης λαμβάνει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της κράτησης (η οποία ισοδυναμεί με έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο) μέσω email, καθώς και το τιμολόγιο σε ξεχωριστό email.

Με την προσκόμιση έγκυρου προσωπικού εγγράφου και την επιβεβαίωση της κράτησης (ταξιδιωτικό έγγραφο) κατά το check-in, ο επιβάτης λαμβάνει τις κάρτες επιβίβασης για την πτήση.

Μεταφορά χωρίς έγκυρο έγγραφο.

Η μεταφορά χωρίς έγκυρο έγγραφο δεν είναι δυνατή.

Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών που είναι σημαντικοί για την πραγματοποίηση του ταξιδιού (π.χ. επιβεβαίωση κράτησης, κανονισμοί για διαβατήριο, βίζα και υγειονομικές απαιτήσεις, συμπ. των συνοδευόντων ζώων), καθώς και για την πληρότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η υπηρεσία Διακοπές myAustrian δικαιούται να αρνηθεί τη μεταφορά, καθώς και οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά αυτό προκαλέσει στον ταξιδιώτη.

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Στις πτήσεις Διακοπές Austrian (αριθμοί πτήσεων OS 2000 έως OS 2999, OS 4000 έως OS 4199 και OS 9000 έως OS 9999) είναι δυνατή η κράτηση χωρίς εισιτήρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να παραδοθεί κάποιο εισιτήριο ή επιβεβαίωση κράτησης στην πύλη αναχώρησης.

Τιμές

Οι ναύλοι εμφανίζονται ανά πτήση και υπολογίζονται σε ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας φόρους και τέλη.

Εκπτώσεις

Επιπλέον, σε όλες τις πτήσεις της Διακοπές myAustrian (εξαιρουμένων των ειδικών προσφορών που έχουν ρητώς επισημανθεί ως τέτοιες), θα ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις για τον ισχύοντα ναύλο (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών):

 • Τα μικρά παιδιά/βρέφη ηλικίας κάτω των 2 ετών λαμβάνουν 90% έκπτωση στον ισχύοντα ναύλο (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών)
 • Παιδιά, από 2 ετών. Από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 11 µηνών. Λαμβάνουν 20% έκπτωση στον ισχύοντα ναύλο (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών)
 • Εάν ο μειωμένος ναύλος είναι χαμηλότερος από το άθροισμα των φόρων και τελών, τότε ο ναύλος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ευρώ,- συμπ. φόρων και τελών.

Καθοριστική για τον υπολογισμό της έκπτωσης για τα παιδιά ή/και τα βρέφη είναι η ηλικία κατά τη στιγμή της αναχώρησης ανά διαδρομή, π.χ. εάν ένα βρέφος/νήπιο έχει φτάσει στην ηλικία των δύο ετών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η έκπτωση για βρέφη/νήπια υπολογίζεται για την εξερχόμενη πτήση και η έκπτωση για παιδιά υπολογίζεται για την πτήση επιστροφής.

Η Διακοπές myAustrian διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο ηλικίας. Σε περίπτωση αποκλίσεων, ισχύει η τρέχουσα τιμή πτήσης (συμπ. φόρων και τελών). Τα βρέφη/νήπια ηλικίας κάτω των 2 ετών δεν έχουν αξίωση καθίσματος. Κάθε ενήλικας μπορεί να έχει μαζί του μόνο ένα βρέφος/νήπιο.

Ενέργειες

Οι ενέργειες ισχύουν μόνο για νέες κρατήσεις κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας. Σε περίπτωση εκ νέου κράτησης πτήσης μετά την λήξη της περιόδου κράτησης, η ενέργεια θα πάψει να ισχύει.

Εκ νέου κράτηση πτήσης

Εκ νέου κράτηση πτήσης γίνεται, εάν η ημερομηνία πτήσης πριν από την αναχώρηση αλλάξει κατόπιν αιτήματος του επιβάτη και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Σε περίπτωση αλλαγής του προορισμού, του αεροδρομίου αναχώρησης ή/και του αεροδρομίου επιστροφής κατόπιν αιτήματος του πελάτη, τα τέλη ακύρωσης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θα εφαρμόζονται ανά άτομο και ανά νέα διαδρομή. Η νέα πτήση/πτήσεις πρέπει να εξοφληθεί με βάση την τρέχουσα τιμή. 

Τιμές για εκ νέου κράτηση

Η εκ νέου κράτηση των αρχικά αναγραφόμενων πτήσεων αναχώρησης υψηλότερου ναύλου σε πτήσεις αναχώρησης με χαμηλότερο ναύλο είναι δυνατή μόνο εάν διατηρηθεί ο αρχικός ναύλος (συμπ. φόρων και τελών). Κατά την εκ νέου κράτηση, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά με τον τρέχοντα πιθανότατα υψηλότερο ναύλο (συμπ. φόρων και τελών). Σε κάθε περίπτωση όμως, ισχύουν χρεώσεις ύψους 30 ευρώ ανά επιβάτη και ανά πτήση.

Τα τέλη εκ νέου κράτησης έχουν ως εξής:

 • για ενήλικες και παιδιά 30 ευρώ,-- ανά επιβάτη και ανά πτήση
 • για βρέφη/νήπια (κάτω των 2 ετών) δεν θα χρεωθείτε με κάποιο τέλος εκ νέου κράτησης

Τα τέλη εκ νέου κράτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακυρώσεων.

Δεν πραγματοποιείται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για μη χρησιμοποιημένα δρομολόγια. Για εκ νέου κρατήσεις, η πληρωμή των τελών είναι δυνατή μόνο μέσω των εγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής. Δεν ισχύει καμία έκπτωση για το τέλος εκ νέου κράτησης.

Στοιχεία επικοινωνίας για εκ νέου κρατήσεις

Οι εκ νέου κρατήσεις μπορούν να γίνουν μόνο εγγράφως (charter.myholiday@austrian.com ) το αργότερο δύο ώρες πριν από την αναχώρηση.

Αλλαγές ονόματος

Η αλλαγή ονόματος πραγματοποιείται εάν, μετά από αίτημα του επιβάτη, το όνομα ενός ή περισσοτέρων επιβατών αλλάξει πριν από την πρώτη αναχώρηση.

Οι αλλαγές ονόματος μπορούν να γίνουν μόνο εγγράφως (charter.myholiday@austrian.com).

Τα τέλη για τις αλλαγές ονόματος έχουν ως εξής:

για ενήλικες, παιδιά και βρέφη/νήπια (κάτω των 2 ετών) 30 ευρώ,-- ανά επιβάτη και ανά συναλλαγή

Τα τέλη αλλαγής ονόματος δεν θα επιστραφούν σε περίπτωση ακυρώσεων.

Δεν πραγματοποιείται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για μη χρησιμοποιημένα δρομολόγια.

Για αλλαγή του ονόματος των επιβατών, η πληρωμή των τελών είναι δυνατή μόνο μέσω των εγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής. Δεν ισχύει καμία έκπτωση για το τέλος αλλαγής ονόματος.

Παραίτηση του ταξιδιώτη/ακυρώσεις

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να μας γνωστοποιηθεί εγγράφως, αναφέροντας τον αριθμό κράτησης, πριν από την αναχώρηση.

Διεύθυνση email: charter.myholiday@austrian.com

Για ακυρώσεις πτήσεων, η Διακοπές myAustrian θα χρεώσει τα ακόλουθα ποσά ανά επιβάτη για ενήλικες, παιδιά και βρέφη/νήπια ανά πτήση χωρίς περαιτέρω αποδείξεις, τουλάχιστον 30 ευρώ (τα βρέφη/νήπια δεν πληρώνουν ελάχιστο ποσό): 

έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση10% του ναύλου (συμπ. φόρων και τελών)
από 29 έως 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση25% του ναύλου (συμπ. φόρων και τελών)
από 19 έως 10 ημέρες πριν από την αναχώρηση50% του ναύλου (συμπ. φόρων και τελών)
από 9 έως 4 ημέρες πριν από την αναχώρηση65% του ναύλου (συμπ. φόρων και τελών)
από 3 έως 2 ημέρες πριν από την αναχώρηση85% του ναύλου (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών)
από την 1 ημέρα πριν από την αναχώρηση100% του ναύλου (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών)

Για τα παιδιά και τα νήπια/βρέφη, το τέλος ακύρωσης θα υπολογιστεί από τον μειωμένο ναύλο (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών). Δεν πραγματοποιείται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για μη χρησιμοποιημένα δρομολόγια.

Δεν υπάρχει επιπλέον έκπτωση για παιδιά/βρέφη/νήπια στα τέλη ακύρωσης.

Για ακυρώσεις, η πληρωμή των τελών είναι δυνατή μόνο μέσω των εγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής. Δεν ισχύει καμία έκπτωση στο τέλος ακύρωσης.

Τέλη κράτησης για επιβεβαιωμένες πρόσθετες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα, για τη μεταφορά ζώων ή αθλητικού εξοπλισμού δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο, ο επιβάτης είναι ελεύθερος να μας αποδείξει ότι δεν έχουμε υποστεί καμία ή πολύ λιγότερη ζημία από την κατ' αποκοπή αποζημίωση που ζητήσαμε. Ο κανόνας ισχύει, επίσης, εάν ο επιβάτης δεν φτάσει την καθορισμένη ώρα για την πτήση του ή αποκλειστεί από την πτήση λόγω ελλιπών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Απαιτείται η σύναψη ασφάλισης ακύρωσης ταξιδιού (βλ. σύνδεσμο Ευρωπαϊκή ασφάλιση ταξιδιών).

Μέγεθος χειραποσκευής

Μέγιστο μέγεθος και βάρος για μη παραδοτέες αποσκευές: 55 x 40 x 23 cm, έως 8 kg. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, πρέπει να τοποθετείται είτε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα, είτε στα ντουλάπια των αποσκευών.

Δωρεάν αποσκευή

Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για τις αποσκευές:

Ενήλικες και παιδιά από 2 ετών: 
1 αποσκευή έως 23 kg / έως 158 cm
Παιδιά έως 2 ετών:
1 αποσκευή έως 23 kg / έως 158 cm και 1 πτυσσόμενο παιδικό καροτσάκι (μέχρι 10 kg)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αποσκευών .

Κρατήσεις θέσεων

Για τις περισσότερες πτήσεις της Διακοπές myAustrian (αριθμοί πτήσεων OS 2000 έως OS 2999, OS 4000 έως OS 4199 και OS 9000 έως OS 9999), προσφέρουμε κρατήσεις θέσεων μέσω της αρχικής σελίδας Διακοπές myAustrian www.austrian.com/myHoliday ή καλώντας  +43 5 176 676 700  (Δευ-Σαβ από τις 08:00 π.μ. έως τις 04:30 μ.μ.).

Σε πτήσεις με πολλαπλούς προορισμούς, όπως Βιέννη-Λανθαρότε-Φουερτεβεντούρα-Βιέννη και σε επιλεγμένες ειδικές πτήσεις, δεν είναι σήμερα δυνατή η κράτηση θέσεων.

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κράτηση θέσης αφού έχετε ήδη κάνει κράτηση μιας πτήσης ή ενός πακέτου διακοπών μέσω ενός ταξιδιωτικού πράκτορα ή μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου!

Κατά το check-in, πρέπει να επιβεβαιώσετε την κράτηση της θέσης σας.

Τιμές και προϋποθέσεις για κρατήσεις θέσεων

Η κράτηση θέσεων μπορεί να γίνει έως και 2 ημέρες πριν από την αναχώρηση (π.χ. εάν η αναχώρηση είναι Τετάρτη, η κράτηση πρέπει να γίνει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής) έναντι αμοιβής μέσω της ιστοσελίδας της Austrian Holidays www.myholiday.austrian.com ή τηλεφωνικά +43 5 176 676 700 (Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00 και Σάββατο-Κυριακή 08:00-16:00). Το ποσό του τέλους εξαρτάται από την κατηγορία θέσης ως εξής, ισχύει από 14.02.24:

Κατηγορία θέσης Τιμή ανά θέση/δρομολόγιο
Standard θέση παράθυρο 12 ευρώ,--
Standard θέση μέση 12 ευρώ,--
Standard θέση διάδρομος 12 ευρώ,--
Προτιμώμενη θέση, στις 4 πρώτες οικονομικές σειρές 17 ευρώ,--
Θέση XL 25 ευρώ,--

Συμβουλή:

Οι διαθέσιμες κατηγορίες θέσεων για την κράτηση εξαρτώνται από τον τύπο του αεροσκάφους.

Η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω έγκυρης πιστωτικής κάρτας.

Διατίθενται δωρεάν κρατήσεις για

 • οικογένειες με μικρά παιδιά/βρέφη ηλικίας κάτω των 2 ετών και για όλα τα παιδιά από 2 έως 12 ετών και δύο ενήλικες που τα συνοδεύουν στην ίδια κράτηση. Οι κρατήσεις των θέσεων αυτών μπορούν να γίνουν απευθείας από το www.austrian.com/myHoliday, ή καλώντας στο: +43 5 176 676 700 (Δευ-Σάβ 08:00 π.μ. έως 04:30 μ.μ.).
 • Άτομα με μειωμένη κινητικότητα και αισθητηριακά προβλήματα και ασυνόδευτα παιδιά. Επικοινωνήστε μαζί μας αποκλειστικά μέσω email στη διεύθυνση service.myholiday@austrian.com και δηλώστε τα ονόματα των επιβατών, τον αριθμό των πτήσεων, την ημερομηνία και τον αριθμό κράτησης.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κάθισμα αυτοκινήτου για να ασφαλίσετε ένα μικρό παιδί/βρέφος ηλικίας κάτω των 2 ετών σε ξεχωριστό κάθισμα, θα πρέπει να πληρώσετε ένα εισιτήριο στην τιμή για παιδιά. Η κράτηση θέσεων είναι δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στα τηλέφωνα  +43 5 176 676 700  (Δευ-Σάβ 08:00 π.μ. έως 04:30 μ.μ.).

Ειδικοί κανονισμοί για θέσεις στις εξόδους κινδύνου και στις θέσεις XL

Αυτές οι θέσεις βρίσκονται στις εξόδους κινδύνου. Λόγω των κανονιστικών απαιτήσεων ασφαλείας, πρέπει να διασφαλιστεί στην αρχή της πτήσης ότι το άτομο(α) που έχουν κάνει κράτηση της θέσης(εων):

 • έχουν την ετοιμότητα και είναι διανοητικά και σωματικά σε θέση να χειριστούν την έξοδο κινδύνου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
 • είναι τουλάχιστον 16 ετών,
 • δεν μεταφέρουν ζώα στην καμπίνα του αεροσκάφους και
 • μιλούν γερμανικά ή αγγλικά.

Σε αντίθετη περίπτωση, τόσο το πλήρωμα κατά το check-in, όσο και το πλήρωμα του αεροσκάφους, δικαιούνται να εκχωρήσουν διαφορετική θέση στον ενδιαφερόμενο. Δεν υπάρχει αξίωση για επιστροφή των εξόδων κράτησης. Εάν η εκχώρηση μιας εναλλακτικής θέσης δεν είναι εφικτή, παρά κάθε προσπάθεια εύρεσης, η Διακοπές myAustrian διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλη τη μεταφορά.

Ακύρωση και αλλαγή κράτησης θέσης ή ειδικής υπηρεσίας

Το ποσό χρέωσης για την κράτηση της θέση σας και της ειδικής υπηρεσίας δεν επιστρέφεται.

Οι εκ νέου κρατήσεις θα χρεώνονται 10 ευρώ,- τέλος διεκπεραίωσης ανά επιβάτη. Τα αιτήματα για αλλαγή πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω email στη διεύθυνση service.myholiday@austrian.com, αναφέροντας τον αριθμό κράτησης, τα στοιχεία της πτήσης, το όνομα του επιβάτη και την υπηρεσία της κράτησης. Οι εκ νέου κρατήσεις μπορούν να γίνουν μόνο εγγράφως για λόγους ασφαλείας και διαφάνειας.

Πληροφορίες σχετικά με εκ νέου κρατήσεις και ακυρώσεις μπορούν επίσης να γίνουν τηλεφωνικώς στο  +43 5 176 676 700 (Δευ-Σαβ 08:00 π.μ. - 04:30 μ.μ.).

Η Διακοπές myAustrian διατηρεί το δικαίωμα να σας εκχωρήσει άλλη θέση ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος, εάν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας των πτήσεων.

Εάν η κράτηση της κατηγορίας θέσης σας δεν είναι δυνατή για λειτουργικούς ή άλλους λόγους που δεν αφορούν την ασφάλεια, θα επιστρέψουμε το ποσό που χρεώθηκε για την κράτηση του καθίσματος στην πιστωτική σας κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση, στείλτε την επιβεβαίωση της κράτησης θέσης και την κάρτα επιβίβασης με τη θέση που εκχωρήθηκε τελικά στη διεύθυνση: services.myholiday@austrian.com, ή στείλτε τα απαιτούμενα έγγραφα ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Austrian Airlines, myAustrian Holidays, Head Office, Office Park 2, P.O. Box 100, 1300 Flughafen Wien, Αυστρία.

Check-in την προηγούμενη μέρα για πτήσεις της Διακοπές myAustrian

Ταμείο στον σταθμό Wien-Mitte CAT:
μέχρι τις 09:00 μ.μ. (έως 24 ώρες πριν από την αναχώρηση) - χωρίς ειδικές αποσκευές και μόνο με έγκυρο CAT εισιτήριο
Βιέννη/VIE:
02:00 μ.μ. έως 04:00 μ.μ. και 08:00 μ.μ. έως 10:00 μ.μ. το προηγούμενο βράδυ
Γκρατς/GRZ:
07:00 μ.μ. έως 09:00 μ.μ. το προηγούμενο βράδυ για όλες τις αναχωρήσεις την επόμενη μέρα
Κλάγκενφουρτ/KLU:
07:00 μ.μ. έως 08:45 μ.μ. το προηγούμενο βράδυ για όλες τις αναχωρήσεις την επόμενη μέρα
Λιντς/LNZ:
06:00 μ.μ. έως 08:00 μ.μ. το προηγούμενο βράδυ για αναχωρήσεις την επόμενη ημέρα μέχρι τις 12:00 μ.μ.
Σάλτσμπουργκ/SZG:
07:30 μ.μ. έως 09:00 μ.μ.  το προηγούμενο βράδυ για όλες τις αναχωρήσεις την επόμενη μέρα
Ίνσμπρουκ/INN:
Παρασκευή/Σάββατο/Κυριακή 03:00 μ.μ. έως 05:00 μ.μ. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κατά την εκ νέου κράτηση σε άλλη αεροπορική εταιρεία, η επιλογή του check-in την προηγούμενη μέρα δεν είναι διαθέσιμη από τη Διακοπές myAustrian.

Φόρμα επικοινωνίας στο διαδίκτυο - Υπήκοοι

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 996/2010* , σας προσφέρουμε την επιλογή να παρέχετε ένα πρόσωπο επικοινωνίας στην αρχική σελίδα μας, με όνομα και αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email, που θα ειδοποιείται σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και διαγράφονται μετά την πτήση. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε υπόψη τα εξής: Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με την κράτηση. Εάν κάνετε εκ νέου κράτηση, τα δεδομένα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά.

* Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για την έρευνα και την πρόληψη ατυχημάτων και διαταραχών και για την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ